หน้าเว็บ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

About Me


ชื่อนาย ณัฐชา แย้มเกษมกุล (ตูน)

ศึกษาอยู่ที่ศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น