หน้าเว็บ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

งาน Final Project ออกแบบ Graphical user interface

Graphical User Interface
Application
" How to Customize drink at Starbucks "

Sketch

Icon
Splash page

Main menu


Menu page

ผลงานการออกแบบ Graphical user interface
" How to customize drink at Starbucks "

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไบเทคบางนา

เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2558
International Innovative Craft Fair 2015 (IICF 2015)
นิทรรศการผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า


นิทรรศกาลเครื่องปั้นดินเผานิทรรศการเครื่องจักรสานนิทรรศการเครื่องประดับ


 นิทรรศการเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน


วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

Technology for Visual Communication News

3Doodler Pen

This was how we set out the stall on the day of the event with the focus mainly being on user experience by letting people demo the 3Doodler pen themselves. Posters gave instructions on how to use the pen and health and safety and booklets were available showing more information about the product.
ภาพบรรยากาศงานแสดง เพื่ออธิบายวิธีการใช้ การดูแล การนำเสนอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาทดลองใช้ ปากกา 3Doodler พร้อมกับอธิบายคู่มือ และทดลองทดสอบให้เห็นภายในงาน


Credit : Behance.net
Credit : the3doodler.com